Dansk

Stress

Det moderne menneskeliv har ofte sit omdrejningspunkt i en krævende hverdag med mange udfordringer og det kan synes uundgåeligt i perioder at føle sig presset.

Alle i vores samfund oplever dette pres i større eller mindre grad, hvad enten det er i forbindelse med arbejde, fritid og/eller familieliv. Dette pres kan opleves som i overkanten af vores formåen i en periode, hvor der kræves meget af os.

Herefter er det vigtigt at få den oplevede stress ned i en periode, så vi kan finde ro og samle nye ressourcer og det er således vigtigt for vores velbefindende, at vi kan opdage og håndtere stress, når vi møder det. For at opretholde en tilværelse præget af livsglæde og mening er det derfor vigtigt at være opmærksom på mængden af stress, så denne tilstand ikke udvikler sig fra at være et momentant livsvilkår til at være en sygdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *